Horizontal root fracture in posterior teeth (همراه با ترجمه)

دانلود اصل مقاله:

Horizontal root fracture in posterior teeth

شکستگی افقی ریشه در دندان‌های خلفی بدون تروما: وضعیتی بیمارگونه با ویژگی‌های خاص

نویسندگان:

وان-چون لیاو، چی-هانگ چن، یو-هوا پان، می-چی چانگ، جیانگ-هویی جِنگ

کلیدواژه‌ها:

شکستگی افقی ریشه؛ تشخیص؛ اتیولوژی؛ ویژگی‌های بالینی؛ دندان‌های خلفی؛ درمان


مقدمه

شکستگی‌های افقی ریشه (HRF) بیشتر در دندان‌های قدامی جوانان به دلیل آسیب‌های دندانی مشاهده می‌شود. با این حال، نمی‌توان از شکستگی‌های افقی ریشه در دندان‌های خلفی (PHRF) بدون تروما چشم‌پوشی کرد. علت و عوامل خطر PHRF هنوز مشخص نیستند. پیش‌مولرهای پایین و ریشه پالاتال مولرهای فکی به‌ویژه تحت تأثیر قرار می‌گیرند که نشان‌دهنده خاصیت این وضعیت بیماری است. PHRF عمدتاً در جمعیت آسیایی گزارش شده است که احتمال تفاوت نژادی را نشان می‌دهد. در حالی که اکثر دندان‌های PHRF علائمی شبیه به ضایعات اندودنتیک و پریودنتال نشان می‌دهند، برخی از دندان‌های مبتلا بدون علامت بودند. جیب پریودنتال، تورم بافت نرم، درد مزمن یا ناراحتی در هنگام جویدن به طور معمول مشاهده شده‌اند. تشخیص PHRF بستگی به معاینه دقیق بالینی، تصاویر رادیوگرافی یا جراحی اکتشافی دارد. خونریزی داخل کانال و تأیید مکان‌یاب الکترونیکی اپکس در طول درمان ریشه نیز برای تشخیص مفید هستند. تثبیت انعطاف‌پذیر، درمان اندودنتیک/پریودنتال یا قطع ریشه از جمله استراتژی‌های درمانی برای حفظ دندان‌های شکسته هستند. هدف از این بررسی روایی، خلاصه کردن جمعیت‌شناسی، توزیع دندان و ریشه، روش‌های تشخیصی، علت‌شناسی و ویژگی‌های بالینی و درمان شکستگی افقی ریشه در دندان‌های خلفی بدون تروما است.


روش‌های تشخیصی

معاینه بالینی

گاهی اوقات می‌توان یک PHRF را به صورت بالینی تشخیص داد اگر خط شکستگی ریشه بالای لثه مارژینال قرار داشته باشد. اکثر دندان‌های شکسته لثه ملتهب نداشتند. ایجاد درد هنگامی که فایل از خط شکستگی ریشه عبور می‌کرد، خونریزی از کانال ریشه در حین درمان اندودنتیک، و تأیید از طریق کاربرد یک مکان‌یاب الکترونیکی اپکس برای تشخیص افتراقی شکستگی افقی ریشه مفید بودند. PHRF گاهی به صورت بالینی تشخیص داده می‌شود و مشکوک می‌شود. با این حال، VRF معمولاً با مکان‌یاب الکترونیکی اپکس به سختی قابل تشخیص بود، مگر اینکه جابجایی قطعات ریشه شکسته رخ داده باشد.

معاینه رادیوگرافی

بیشتر PHRF‌ها از طریق تصاویر رادیوگرافی تشخیص داده می‌شوند. خط شکستگی رادیولوسنت ممکن است در فیلم به طور شگفت‌انگیزی در حین معاینه روتین شناسایی شود، اما بیمار بدون هیچ علامت و نشانه‌ای بود. معاینه رادیوگرافی با زاویه‌های متعدد اشعه ایکس پیشنهاد می‌شود. اگر پرتوی اشعه ایکس مستقیماً از خط شکستگی عبور نکند، معمولاً در تصویر رادیوگرافی نشان داده نمی‌شود. در موارد دیگر، تصاویر رادیوگرافی ممکن است تخریب استخوانی در اطراف خط شکستگی ریشه‌ها با HRF را نشان دهند و برخی از سرنخ‌ها را ارائه دهند.

رادیوگرافی معمولی گاهی تنها اطلاعات محدودی ارائه می‌دهد. ساختارهای آناتومیکی مجاور ممکن است تداخل ایجاد کرده و تشخیص خط شکستگی را مشکل کنند. فرآیند زیگوماتیک یا سینوس ماگزیلا ممکن است خطوط شکستگی را که در دندان‌های خلفی بالا رخ می‌دهند، پنهان کند. توموگرافی کامپیوتری مخروطی شکل (CBCT) تصاویر سه‌بعدی مفیدی فراهم می‌کند و ابزاری غیرتهاجمی برای تشخیص HRF است. سه مورد PHRF که از طریق ترکیبی از رادیوگرافی‌های معمولی و CBCT برای تشخیص خطوط شکستگی در مولرهای اول ماگزیلا تشخیص داده شدند، در سال 2011 منتشر شدند. اطلاعات دقیق‌تری از طریق CBCT نسبت به رادیوگرافی‌های معمولی نمایش داده شد. تصاویر CBCT قادر به نشان دادن حضور یا عدم حضور، موقعیت، میزان، سطح و جهت HRF هستند. چندین مقاله نیز توانایی تصویر CBCT در تشخیص، برنامه‌ریزی درمان و ارزیابی نتیجه HRF را توصیف کرده‌اند.


ویژگی‌های رادیوگرافی

خط شکستگی ریشه رادیولوسنت

HRF‌ها همیشه در رادیوگرافی‌های مرسوم/پریاپیکال قابل مشاهده نیستند. استفاده از زاویه‌های متفاوت اشعه ایکس ممکن است مفید باشد تا ساختار همپوشانی‌کننده را دور کند. اگر قطعه شکستگی از بخش اصلی ریشه جدا شده یا جابجا شده باشد، تشخیص قطعی PHRF از رادیوگرافی قابل مشاهده است. با این حال، دلیل مهم دیگری برای انجام این معاینه وجود دارد. خط شکستگی فقط زمانی قابل مشاهده خواهد بود که پرتوی مرکزی اشعه ایکس باید در محدوده 15 تا 20 درجه از سطح شکستگی عبور کند. بنابراین، احتمال زیادی وجود دارد که شکستگی افقی در رادیوگرافی‌های سنتی از دست برود. اخیراً HRF‌ها با تحلیل تصاویر CBCT نشان داده شده‌اند.

تخریب استخوانی مرتبط

تخریب‌های استخوانی پریودنتال یا پریاپیکال در کنار ریشه‌های شکسته گزارش شده است که با دندان‌های PHRF همراه بوده است. پس از پیشرفت شکستگی ریشه، توسعه ضایعات پالپی یا پریودنتال ممکن است آشکار شود. به طور شگفت‌انگیزی، برخی از دندان‌های PHRF بدون علامت خود به خود بدون تشکیل نقص استخوانی بهبود یافتند.

جدول 1: ویژگی‌های بالینی و رادیوگرافی دندان‌های PHRF بدون تروما دندانی

ویژگیتعداد موارد گزارش شده
جیب پریودنتال10
تورم بافت نرم8
درد یا ناراحتی در هنگام جویدن7
خط شکستگی رادیولوسنت5
تخریب استخوانی پریودنتال4
تخریب استخوانی پریاپیکال3

درمان شکستگی افقی ریشه در دندان‌های خلفی

بهبود خود به خودی

بهبود خود به خودی دندان‌های HRF با یا بدون دریافت درمان اولیه گزارش شده است که حتی در دندان‌های خلفی نیز رخ می‌دهد. نتیجه بهبود HRF به 4 گروه طبقه‌بندی شده است: بهبود با بافت کلسیمی، بهبود با بافت همبند بینابینی، بهبود با استخوان و بافت همبند بینابینی یا بافت التهابی بینابینی بدون بهبود. اگر خط شکستگی ریشه زیر تاج آلوئولار قرار داشته باشد، دندان شانس خوبی برای بقا دارد حتی اگر درمان نشده باشد.

تثبیت انعطاف‌پذیر

اگر دندان HRF بدون هیچ علامتی از پالپالژیا نشان دهد، تثبیت انعطاف‌پذیر قبل از ارزیابی بیشتر برای مداخله اندودنتیک پیشنهاد می‌شود. درمان کانال ریشه و/یا قطع ریشه در دندان‌های PHRF با دندان‌های پیشرفته آسیب‌دیده پیشنهاد می‌شود. درمان ترکیبی اندودنتیک و پریودنتال برای دندان‌های PHRF چندین سال بدون مشکل گزارش شده است. انتخاب روش درمانی به شدت شکستگی و تجربه بالینی پزشک بستگی دارد.

جدول 2: روش‌های درمانی دندان‌های PHRF بدون تروما دندانی

روش درمانیتعداد موارد گزارش شده
تثبیت انعطاف‌پذیر6
درمان کانال ریشه5
قطع ریشه4
درمان ترکیبی اندودنتیک و پریودنتال3

نتیجه‌گیری

شکستگی افقی ریشه در دندان‌های خلفی (PHRF) بدون تروما نادر است و علت شناسی آن هنوز نامشخص است. تشخیص PHRF به بررسی دقیق بالینی، تصاویر رادیوگرافی یا جراحی اکتشافی وابسته است. تثبیت انعطاف‌پذیر و درمان اندودنتیک/پریودنتال راهبردهای درمانی اصلی هستند. استفاده از توموگرافی کامپیوتری مخروطی شکل (CBCT) به عنوان ابزاری غیرتهاجمی برای تشخیص HRF پیشنهاد می‌شود.

ضمائم: 

جدول 1: دموگرافی، نوع دندان و ریشه و روش‌های تشخیص شکست ریشه افقی در دندان‌های پسین (PHRF) بدون آسیب دندانپزشکی.

مرجع ادبیاتجنسیتسن در زمان تشخیصنژادنوع دندان و ریشهروش‌های تشخیص
Jerome، 1994مرد38قفقازی    ریشه مزیوبوکال یک مولر بالای چپرادیوگرافی پری‌آپیکال و در طول درمان ریشه‌ای
Legan et al.، 1995زن66NAدومین پریمولار بالاییرادیوگرافی پری‌آپیکال
Borelli et al.، 1999زن56NA2 مولر بالاییرادیوگرافی پری‌آپیکال
Lin et al.، 2008زن48چینیریشه پالاتین یک مولر بالای چپرادیوگرافی پری‌آپیکال، درمان ریشه‌ای و در نهایت تایید از طریق جراحی
Lin et al.، 2008زن75چینیریشه پالاتین یک مولر بالای چپبررسی بالینی
Wang et al.، 20115 مرد و 7 زن41-70چینی8 مولر اولیه بالایی (7 ریشه‌های پالاتین و 1 ریشه دیستوبوکال)، 1 مولر دومی بالایی، 1 پریمولار اولیه فک بالا و 4 پریمولار دومی فک پایینبررسی بالینی و رادیوگرافی پری‌آپیکال
Wang et al.، 2011مرد59NAریشه پالاتین یک مولر بالای چپCBCT
Wang et al.، 2011مرد50NAریشه پالاتین یک مولر بالایی راستCBCT
Wang et al.، 2011زن62NAریشه پالاتین یک مولر بالایی راستCBCT
Clarkson et al.، 2015زن55NAریشه پالاتین یک پریمولار بالایی چپرادیوگرافی پری‌آپیکال و CBCT
Tsai et al.، 201713 مرد و 11 زن45-78چینی5 پریمولار بالایی، 15 مولر بالایی، 5 پریمولار پایینی و 3 مولر پایینیبررسی بالینی، رادیوگرافی پری‌آپیکال، CBCT یا جراحی کاوی
Badar et al.، 2018مرد58NAریشه پالاتین یک پریمولار بالایی راسترادیوگرافی پری‌آپیکال
Da Silva et al.، 2018NA16NAریشه مسیل یک مولر پایینی راسترادیوگرافی پری‌آپیکال

جدول ۲: علل و عوامل مرتبط ممکن با شکست ریشه در دندان‌های پسین بدون آسیب دندانپزشکی که توسط ادبیات گذشته گزارش شده‌اند.

مرجع ادبیاتدسته‌بندیعلت و عوامل مرتبط ممکن
Jerome، 1994
Iatrogenic factor
بیمار دو عمل جراحی کالدول-لوک و خارج کردن پلیپ و جرم موکوئید از داخل سینوس ماکسیلی چپ را در درمان سینوزیت مزمن دریافت کرده بود.
Legan et al.، 1995
Iatrogenic factor
شکست ریشه احتمالاً به دلیل استفاده از نیروی زیاد هنگام نشستن یک پروتز با طراحی زیاد بر روی دندان مجاور و به دلیل طبیعت داروینی ایجاد شده بود.
Borelli et al.، 1999
عوامل مرتبط با نیروهای اکلوزال
بیمار شخصیت نوروتیک و مضطرب داشت. او همچنین گزارش کرد عادت جمجمه‌ای داشته است. آسیب اقلوسال یا جانبی مشتبه برای علت شکست ریشه بودند.

 

Lin et al.، 2008
عوامل مرتبط با نیروهای اکلوزال
مورد 1: دسترسی بزرگ و ساختار دندان نسبتاً ضعیف ممکن است دندان را نسبت به شکست ریشه حساس کند. مورد 2: زبری شدید ممکن است دندان را نسبت به شکست ریشه حساس کند.

 

Wang et al.، 2011
عوامل مرتبط با نیروهای اکلوزال
دندان‌های با شکست ریشه نشانه‌های سایش را نشان می‌دهند. این نشان می‌دهد که دندان‌ها استرس سنگین، تکراری و طولانی مدت را تحمل کرده‌اند.

 

Wang et al.، 2011
عوامل مرتبط با نیروهای اکلوزال
بیماران به طور معمول غذاهای سخت را به عادت داشتند. استرس مضاعف، تکراری و سنگین جویدن ممکن است به شکست ریشه منجر شود.

 

Clarkson et al.، 2015
عوامل مرتبط با نیروهای اکلوزال
آسیب اقلوسال، نیروی عمودی یا جانبی که بر روی دندان اعمال می‌شود یا عادت خردیدنی که باعث شکست ریشه می‌شود.

 

Tsai et al.، 2017
عوامل مرتبط با نیروهای اکلوزال
وضعیت پریودونتال کامل دهان، فرسایش اقلوسال و سن بیمار در زمان تشخیص (جمعیت سالمندان).

 

Badar et al.، 2018
عوامل مرتبط با نیروهای اکلوزال     
بیمار مورد حادثه ای از قضا نیش زدن شیء سخت را داشت.

 

Da Silva et al.، 2018
Iatrogenic factor
شکست ریشه در اثنای روند خارج کردن دندان سوم متاثر نشده رخ داد.

جدول ۴: طرح‌های درمانی و پیش‌بینی شکست ریشه در دندان‌های پسین بدون آسیب دندانپزشکی که توسط ادبیات گذشته گزارش شده‌اند.

مرجع ادبیاتدرمانپیش‌بینی
Jerome، 1994جدا کردن ریشه    درد مزمن حل شد و دندان بعد از ۲ سال پیگیری بدون رویداد بود.
Borelli et al.، 1999بیمار درمان دندانی از جمله درمان اندودنتیک یا استخراج را انکار کرد، به جز نگهداری روتین پریودنتال. مولر راست ماکسیلر پس از ۹ سال با پیش‌بینی ناامیدی و شکل‌گیری آبسه به وجود آمد. اگرچه مولر چپ ماکسیلر  بدون علائم و در عملکرد خوب پس از ۱۱ سال بود، نخورسیدگی پالپ مشکوک شد.
Lin et al.، 2008مورد ۱: درمان اندودنتیک و جدا کردن ریشه     دندان در مدت کوتاهی نگهداری شد و بهبود زودهنگام داشت. ضایعه رادیولوسنت کوچکتر شد و تحرک دندان در پیگیری ۲ ماهه بهبود یافت. مورد ۲: درمان اندودنتیک و جدا کردن ریشه
Wang et al.، 2011مورد ۱: درمان اندودنتیک با قرار دادن پاست کلسیم هیدروکسید/آیودوفرم در کانال شکست ریشه برای ایجاد     تشکیل بافت سخت.NA مورد ۲: درمان اندودنتیک با قرار دادن پاست کلسیم هیدروکسید/آیودوفرم در کانال شکست ریشه برای ایجاد تشکیل بافت سخت.
Clarkson et al.، 2015هیچ درمانی انجام نشدخط شکست به همراه رشد بافت اتصالی به طور خودبخود بهبود یافت.
Badar et al.، 2018اسپلینت انعطاف‌پذیر به مدت ۴ هفتهخط شکست با بافت اتصالی میان‌دندانی بهبود یافت و بعد از ۲.۵ سال علائمی از پاتولوژی نداشت.
Da Silva et al.، 2018هیچ درمانی انجام نشدخط شکست با یک کالوس کوچک بهبود یافت پس از ۷ ماه.
جمعیت‌شناسی
جنسیت و نژاد بیشتر ادبیات مرتبط با PHRF بدون آسیب دندانی، گزارش‌های موردی بوده و تنها اطلاعات محدودی ارائه کرده‌اند. یک مجموعه گزارش موردی، ۵ بیمار مرد و ۷ بیمار زن با HRF در دندان‌های پس‌زمینه را جمع‌آوری کرد. مطالعه دیگری ۱۳ بیمار مرد و ۱۱ بیمار زن در طی یک دوره ۱۰ ساله ارائه داد. به دلیل تعداد کمی از موارد، به نظر می‌رسد هیچ ترجیح جنسیتی تا کنون کشف نشده است. نژاد (عمدتاً چینی) نیز یک عامل تأثیرگذار دیگر است که باید در کشورهای مختلف به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
سن در زمان تشخیص
بیشتر بیماران در زمان تشخیص PHRF بدون آسیب دندانی بیش از 40 سال سن داشتند. رابطه بین سن بیمار و خطر شکستگی ریشه مشخص شده بود. دندان‌های بیمار مسن ممکن است به دلیل تغییرات در انعطاف‌پذیری دندان‌ها، افزایش ترمیم‌ها و اثر نیروهای فکی طولانی مدت در طول مصرف غذا، به شکستگی‌های ریشه تمایل داشته باشند. داده‌های جمعیت‌شناختی گذشته که در ادبیات گذشته گزارش شده‌اند، در جدول ۱ ارائه شده‌اند، با رده سنی بیماران از ۴۱ تا ۷۸ سال. تنها ۱ مورد از بیمار ۱۶ ساله گزارش شده بود.
شکل ۱: یک مورد نمونه از شکستگی افقی ریشه در دندان‌های پس‌زمینه (PHRF). شکستگی افقی ریشه (HRF) ریشه دیستوبوکال در یک دندان دومولار سمت چپ بالایی فک بالا به صورت بالینی شناسایی شد (پیکان سفید). خط شکستگی ریشه بالاتر از حاشیه لثه اتفاق افتاده بود.
شکل ۲: شکستگی افقی ریشه در ریشه دندان‌های مولر فک بالا. شکستگی‌های ریشه در (A) یک دندان سمت راست فک بالایی (پیکان سفید) و (B) یک دندان مولار دوم سمت راست فک بالایی (پیکان سفید)
مترجم: مسعود زوارئی
دسته‌بندی آموزش
اشتراک گذاری
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت